Externí HDD boxy Výměnné rámečky Backplane systémy Raid systémy Multimedia
Produkty:
  Home Produkty
 
Externí HDD boxy
- 1,8/2.5" IDE/SATA HDD
- 3,5" IDE/SATA HDD
- 5,25" CD/DVD HDD
- Príslušenství
 
NAS systémy
Výměnné rámečky
- SATA rámečky
- IDE rámečky
Backplane systémy
- SATA systémy
- SCSI SCA systémy
- IDE systémy
Raid systémy
- interní
- externí
 
Multimedia
 
ATX zdroje
- TG-U01
- TG-U15
- TG-U22
- TG-U25
- TG-U35
- TG-U95

Lexikon

 

IDE-ATA-EIDE-Ultra ATA-PATA

Rozhraní IDE (Integrated Drive Electronics nebo Intelligent Drive Electronics) též nazývané ATA (Advanced Technology Attachment nebo AT Attachment, neboť bylo původně vyvinuto pro AT počítače IBM) je standartní rozhraní zprostředkovávající komunikaci mezi pevným diskem a základní deskou. Toto paralelní rozhraní sběrnicového typu je používáno od 80. let jako hlavní rozhraní pro interní připojení pevných disků a dalších ukládácích zařízení (FDD-, CD-/DVD-mechaniky). K původnímu IDE rozhraní bylo možné připojit pouze dva pevné disky, jeden  jako master a druhý jako slave. Rychlost přenosu dat byla zprvu 2 MB/s, s vyrovnávací pamětí 3,33 MB/s.

Většina základních desek dnešních osobních počítačů je vybavena IDE rozhraním nazývaným Ultra ATA které vzniklo z vylepšené IDE verze EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics). Rozhraní EIDE (též nazývané ATA-2) dovolilo již zapojení až čtyř zařízení a umožnilo výrazně rychlejší přenos dat. Další zdokonalování tohoto rozhraní přineslo Ultra ATA (Ultra DMA), které se  postupně měnilo z ATA-33 s přenosovou rychostí 33 MB/s, přes ATA-66 (66 MB/s) a ATA-100 (100 MB/s) až k poslední verzi ATA-133 (133 MB/s), která je kompatibilní s ATA-100 a ATA-66.

Parallelní rozhraní typu IDE/ATA se také nazývají PATA (Parallel ATA) kvůli odlišení od nového seriového rozhraní SATA (Serial ATA). Nevýhodou paralelního rozhraní IDE/ATA zůstává nízká rychlost přenosu dat (max. 133 MB/s), velká šířka kabelu a jeho omezená maximální délka 45 centimetrů, jakož i velikost konektorů se 40 vývody. Tyto nevýhody zamezují externí použití PATA.

SCSI

Rozhraní SCSI (Small Computer Systems Interface) je standardní paralelní rozhraní pro připojení periferních zařízení. SCSI (čti skazi) zahrnuje navíc sadu příkazů pro výměnu dat a počítačovou sběrnici. Každé SCSI zařízení má integrovaný vlastní řadič a používá samostatný kanál.
První 8-bitová verze SCSI-1 z 80. let využívala rychlost přenosu dat 4MB/s a dovolila připojit ke své sběrnici až 8 různých zařízení (pevné disky, mechaniky, skenery). Následující verze SCSI-2 již umožňovala připojit až šestnáct zařízení, další vývoj pak přinesl zrychlení rozhraní na Ultra SCSI. V roce 2001 byla uvedena verze Ultra320 SCSI s přenosovou rychlostí 320 MB/s, později pak i Ultra640 SCSI s rychlostí dokonce 640 MB/s.

Hlavní výhoda rozhraní SCSI je jeho rychlost a velké množství současně připojených zařízení s vlastními řadiči, které si nepřekáží při práci (multi-tasking) a nezatěžují CPU. Dále možnost připojení nejen interních ale i externích zařízení, podpora hot swap a délka 80ti pinového spojovacího kabelu, který může být až 12 metrů dlouhý.
Nevýhodou je vyšší cena SCSI zařízení. Proto se rozhraní SCSI prosadilo především v profesionální oblasti a nejčastěji se používá u serverů a výkonných pracovních stanic. High-end SCSI disky pracují s 10000 nebo i 15000 otáčkami a jsou nejrychlejšími pevnými disky vůbec.

SATA – SATA I – SATA II

SATA (Serial ATA) je sériová architektura, na rozdíl od IDE/ATA používajících paralelní přenos dat. SATA přenese data seřazená do “paketu” mnohem vyšší rychlostí než u paralelního IDE/ATA (PATA) rozhraní. První verze SATA byla  představena 2001 a pronikla na trh 2004. Tato SATA první generace, známá též jako SATA I podporuje datový průtok 1,5 Gb/s a pracuje s přenosovou rychlostí 150 MB/s. Kromě rychlejší a spolehlivější sběrnice vylepšuje Serial ATA kabeláž a konektory pro spolehlivou a jednoduchou montáž. Kabely Serial ATA jsou tenčí a povolují delší maximální délku. Přenos dat rozhraním SATA potřebuje asi 20x méně energie než PATA. Další výhodou je podpora Hot Plug a Hot Swap.

SATA II je nejnovější SATA verze druhé generace. SATA II podporuje již datový průtok 3 GBit/s a pracuje s přenosovou rychlostí 300 MB/s.  Na jeden SATA II port lze připojit až 15 zařízení. Pevné disky s rozhraním SATA II 300 MB/s jsou schopny pracovat i na rychlosti 150 MB/s, díky čemuž jsou zpětně kompatibilní se SATA I. V příštích letech je plánováno zrychlit I/O průtok až na 6Gb/s, což odpovídá  přenosové rychlosti dat 600 MB/s.

e-SATA

Specifikace eSATA (External Serial ATA) umožňuje připojení disků a jiných zařízení přes SATA rozhraní externě mimo počítač. Nové rozhraní eSATA nabízí podstatně vyšší rychlost přenosů dat k externím zařízením oproti sběrnicím USB 2.0 a FireWire (1500 versus 480 či 400 Mbit/s).  U USB 2.0 navíc většinu práce musí odvést procesor a datové přenosy tak velmi zatěžují celou sestavu.
Rozhraním eSATA byla rovněž odstraněna chyba v rozhraní SATA, které sice již nabízí připojení a odpojení disku za provozu "Hot Plug", ale někdy mohlo dojít k neúmyslnému odpojení za provozu. Nové zástrčky eSATA jsou proto o něco delší a kabely jsou v zásuvce jsou pevně uchyceny pomocí pružinového mechanismu, což odstraňuje problémy s lámáním se a odpojováním za provozu. Kabel eSATA může mít délku až 2 metry. První produkty podporující standard eSATA se objevily koncem roku 2005, u nových počítačů a notebooků budou vývody eSATA již brzy ve standardní výbavě

RAID

RAID (Redundant Array of Independent nebo Inexpensive Disks) je záložní systém, respektive pole, složené z více pevných disků včetně diskového řadiče se speciálními funkcemi. Technologie RAID seskupuje několik pevných disků do logické jednotky (pole), které z hlediska operačního systému vypadá jako jeden souvislý velký disk. Použitím diskového RAID pole se dosahuje zvýšení kapacity ukládacích zařízení, zvýšení rychlosti přístupu k datům, zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti ukládání a zálohování dat, zvýšení tolerance chyb a jejich snadná korektura, snížení výpadků a zlepšení výkonnosti celého systému. Dříve se RAID používal výhradně na serverech, dnes se doporučuje i pro osobní počítače.

Pro pořízení RAID pole je nutný RAID řadič a dva nebo více pevných disků. Ideálním rozhraním je SATA, kde každý disk je na samostatném kanálu a kabely jsou stíněné a odolávají rušení. Použití rozhranní IDE je také možné, je třeba mít každý disk nastaven jako master, tedy na samostatném kanálu.

Existuje celkem šest typů (úrovní) RAID. Nejpoužívanější jsou:
RAID 0 (Striping). Data jsou ukládána v blocích na dva nebo více pevných disků. Čtení i zápis dat je paralelně rozložen na všechny disky, čímž se zvýší rychlost přenosu dat. Při havárii jednoho z disků jsou ale ztracena i data na ostatních jednotkách. RAID 0 zvyšuje přenosovou rychlost a kapacitu pro ukládání dat, ale nepřináší vyšší míru bezpečnosti.
RAID 1 (Mirroring) neboli zrcadlení je nejjednodušší a nejpoužívanější RAID. RAID pole se skládá zpravidla z dvojice pevných disků na které jsou ukládána stejná data. Druhý disk je věrnou kopií prvního disku a v případě poruchy jednoho z disků nedojde ke ztrátě dat. Data lze číst s obou disků současně, čož zdvojnásobí přenosovou rychlosti při čtení z diskového pole. Navíc jsou data z obou disků srovnávána a jakékoliv nesrovnalosti jsou okamžitě objeveny. Kapacita diskového pole pro ukládání dat je rovna pouze kapacitě nejmenšího z disků.
RAID 5 je diskové pole, kde data jsou distribuovány mezi minimálně tři disky. Kromě vlastních dat se na všechny disky ukládá ještě paritní informace. Při poruše jednoho z disků je možné zpětně dopočítat, jaká data obsahoval. RAID 5 je úspornější než RAID 1, protože ztrácí pouze menší část celkové kapacity. Čtení dat z pole RAID 5 je velmi rychlé, neboť čtecí operace lze rozkládat mezi všechny disky. Naopak při zápisu rychlost klesá. RAID 5 nabízí vysokou bezpečnost rychlost i kapacitu a je proto nejoblíbenější RAID.
RAID (0+1) je kombinace RAID 0RAID 1. Data jsou ukládána na více disků jako RAID 0 a tyto zároveň zrcadleny v RAID 1.

SAS

SAS (Serial Attached SCSI) je nejnovější verze SCSI, která přenáší data seriově rychlosti 3.0 Gb/s. Toto rozhraní vychází hardwárově ze Serial ATA, protokol ale používá osvědčené SCSI. Každy SAS port podporuje až 128 zařízení. První generace SAS dnes již pracuje s přenosovou rychlostí 300 MB/s. Ve vývoji je druhá generace s rychlostí 600 MB/s (2007) a plánuje se další zrychlení na 1,2 GB/s v roce 2010.
Hlavní výhody rozhraní SAS jsou vysoká rychlost seriového přenosu dat, možnost připojit až 128 nezávislých zařízení, menší konektory a kabely, jakož i další zvýšení max. délky připojovacích kabelů. 

 

nahoru